O NAMA

Dom zdravlja Bjelovarsko - bilogorske županije osnovan je Zaključkom Županijskog poglavarstva i Upravnog vijeća Dom zdravlja o spajanju Doma zdravlja Bjelovar iz Bjelovara, Mihanovićeva 8, Dom zdravlja Daruvar iz Daruvara, P. Preradovića 7, Dom zdravlja Grubišno polje iz Grubišnog Polja, Braće Radić 1, Dom zdravlja Čazma iz Čazme, Trg kralja Tomislava 16, Dom zdravlja Garešnica iz Garešnice, V. Nazora 18 i upisan je u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru. Osnivač Doma zdravlja je Bjelovarsko - bilogorska županija.

Dom zdravlja Bjelovarsko - bilogorske županije je zdravstvena ustanova koja pruža zdravstvenu zaštitu stanovništva određenog područja u sklopu zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini. 

Sjedište Doma zdravlja Bjelovarsko - bilogorske županije je u gradu Bjelovaru, a zbog bržeg, kvalitetnijeg i lakšeg rada raspodijeljen je na ispostave Bjelovar, Daruvar, Čazma, Grubišno Polje i Garešnica.

Dom zdravlja u svom sastavu, a u skladu sa osnovnom mrežom zdravstvene djelatnosti ima registrirane sljedeće djelatnosti: opću/obiteljsku medicinu, dentalnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu zaštitu žena, zdravstvenu zaštitu predškolske djece, medicinu rada, laboratorijsku, radiološku i drugu dijagnostiku, sanitetski prijevoz, ljekarničku djelatnost, patronažnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu njegu, palijativnu skrb bolesnika, specijalističko - konzilijarnu djelatnost oftalmologije, interne medicine i oralne kirurgije.

Dio djelatnosti Doma zdravlja obavlja se putem koncesija (opća/obiteljska medicina, dentalna zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita žena, zdravstvena zaštita predškolske djece, a dio djelatnosti kao što su ljekarne i zubotehnički laboratoriji nalaze se u zakupu.

 • UPRAVNO VIJEĆE

  Članovi Upravnog vijeća Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije su:

  • 1. Valna Bastijančić Erjavec, prof. v.r. – predsjednica
  • 2. Bruno Zadro, dr.med.spec.ginekologije i opstetricije – član
  • 3. Ivan Škalički, dr.med.spec.radiologije – član
  • 4. Čanađija Ljiljana, dr.med.dent. – članica
  • 5. Jasenka Janeš, prvostup.sestrinstva – članica
 • STRUČNO VIJEĆE

  Članovi stručnog vijeća su:

  • Michell Gruičić, mag.med.techn. zamjenik ravnatelja – predsjednik 
  • Opća/obiteljska medicina-Ispostava Čazma-Donatov-Volf Olga, dr.med.spec. školske medicine – zamjenica predsjednika
  • Opća/obiteljska medicina-Ispostava Grubišno Polje-Kulhavi Sonja, dr.med. – članica
  • Opća/obiteljska medicina-Ispostava Bjelovar-Čukman Dugandžić Martina, dr.med.spec.obiteljske medicine – članica
  • Hunjet Judita, dr.med. – članica
  • Opća/obiteljska medicina-Ispostava Garešnica-Vručina Žaneta, dr.med.spec. obiteljske medicine. – članica
  • Medicina rada-Ispostava Daruvar-Džonlić Nevenka, dr.med.spec. medicine rada – članica
  • Opća/obiteljska medicina-Ispostava Daruvar-Tihomir Ježinac, dr.med. – član
  • Djelatnost za zaštitu predškolske djece-Ispostava Bjelovar- Vukić Vesna, dr.med. spec. pedijatar – članica
  • Djelatnost za zdravstvenu zaštitu žena-Ispostava Garešnica- Olujić Greidl Branka, dr.med.spec.gin. i opstetricije – članica
  • Dentalna djelatnost-Ispostava Bjelovar-Grgić Nino, dr.med.dent.spec. oralne kirurgije – član
  • Čanađija Ljiljana dr.med.dent. - članica
  • Laboratorijska dijagnostika-Ispostava Daruvar i Čazma- mr.sc. Dželajlija Sanja, mag.med.biochem. – članica
  • Radiološka dijagnostika-Ispostava Bjelovar i Čazma-Ljubić Draga, dr.med.spec. radiolog – članica
  • Ljekarnička djelatnost-Ispostava Garešnica-Tajana, mag.pharm.  -članica
  • Patronaža-Pavičić Đurđica, prvostupnica sestrinstva, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo – članica
  • Sanitetski prijevoz- Mira Horak, upr.pravnik – članica
 • ETIČKO POVJERENSTVO

  Predstavnici Doma zdravlja su:

  • Kolar Andreda dr.med. – predsjednik
  • Volf Donatov Olga, dr.med.spec.školske medicine-zamjenica
  • Pavičić Đurđica, prvostupnica sestrinstva, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo –član
  • Lončar Ivana, prvostupnica sestrinstva –zamjenik člana

  Vanjski predstavnici su:

  • Živko Slijepčević, dipl.iur. zamjenik žup.državnog odvjetnika iz Bjelovara -član
  • Knežević Dijana, dipl.iur. –zamjenik člana
  • Vlč. Josip Stipančević, dekan i župnik Bjelovarsko-križevačke biskupije – član
  • Vlč. Josip Starčević – zamjenik člana
 • POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE

  Članovi povjerenstva su:

  • Šteković Tajana, mag.pharm. – predsjednica
  • Vrbovčan Vlasta, dr.med.spec.pedijatar –zamjenik predsjednika
  • Ježinac Tihomir, dr.med. - član
  • Olujić-Greidl Branka, dr.med.spec.ginekologije i opstetricije – član
 • POVJERENSTVO ZA KVALITETU

  Članovi povjerenstva su:

  • mr.sc. Nikolić Bojana, dr.med.spec. obiteljske medicine – predsjednik
  • Vukić Vesna, ddr.med.spec. - član
  • Janžek Sanja, prvostup.med.radiologije i dipl.ing.sigurnosti na radu - član
  • Pavičić Đurđica, prvostupnica sestrinstva, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo –član
  • Čanađija Ljiljana, dr.med.dent. –član
  • mr.sc. Dželajlija Sanja, mag.med.biochem. – član