O NAMA

Dom zdravlja Bjelovarsko - bilogorske županije osnovan je Zaključkom Županijskog poglavarstva i Upravnog vijeća Dom zdravlja o spajanju Doma zdravlja Bjelovar iz Bjelovara, Mihanovićava 8, Dom zdravlja Daruvar iz Daruvara, P. Preradovića b.b., Dom zdravlja Grubišno polje iz Grubišnog Polja, Braće Radić 1, Dom zdravlja Čazma iz Čazme, Trg kralja Tomislava 16, Dom zdravlja Garešnica iz Garešnice, V. Nazora 18 i upisan je u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru. Osnivač Doma zdravlja je Bjelovarko - bilogorska županija.

Dom zdravlja Bjelovarsko - bilogorske županije je zdravstvena ustanova koja pruža zdravstvenu zaštitu stanovništva određenog područja u sklopu zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini. 

Sjedište Doma zdravlja Bjelovarsko - bilogorske županije je u gradu Bjelovaru, a zbog bržeg, kvalitetnijeg i lakšeg rada raspodijeljen je na ispostave Bjelovar, Daruvar, Čazma, Grubišno Polje i Garešnica.

Dom zdravlja u svom sastavu, a u skladu sa osnovnom mrežom zdravstvene djelatnosti ima registrirane sljedeće djelatnosti: opću/obiteljsku medicinu, dentalnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu zaštitu žena, zdravstvenu zaštitu predškolske djece, medicinu rada, laboratorijsku, radiološku i drugu dijagnostiku, sanitetski prijevoz, ljekarničku djelatnost, patronažnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu njegu, palijativnu skrb bolesnika, specijalističko - konzilijarnu djelatnost oftamologije, interne medicine, oralne kirurgije i ortodoncije.

 Dio djelatnosti Doma zdravlja obavlja se putem koncesija (opća/obiteljska medicina, dentalna zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita žena, zdravstvena zaštita predškolske djece, a dio djelatnosti kao što su ljekarne i zubotehnički laboratoriji nalaze se u zakupi.

 • UPRAVNO VIJEĆE

  Članovi Upravnog vijeća Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije su:

  • 1. Jasmina Radojčić, mag.psih. – predsjednica
  • 2. Marina Vulinović, dipl.soc.radnik – član
  • 3. Miroslav Čačija, dipl.iur. – član
  • 4. Čanađija Ljiljana, dr.med.dent. – član
  • 5. Jasenka Janeš, prvostup.sestrinstva – član
 • STRUČNO VIJEĆE

  Članovi stručnog vijeća su:

  • Mr.sc. Dželajlija Sanja, mag.med.biochem. – predsjednica 
  • Donatov-Volg Olga, dr.med.spec. školske medicine – zamjenica predsjednice
  • Kezele-Krog Stanka dr.med. – članica
  • Belita Šurjak, dr.med. – članica
  • Matijašević Maja, dr.med.spec. anestezije i reanim. – članica
  • Ježinac Tihomir, dr.med. – član
  • Bauer-Ilijević Katica, dr.med. spec.medicine rada – članica
  • Milošaković Vesna, dr.med. spec. pedijatar – članica
  • Ljubetić Damir, dr.med.dent. – član
  • Ivan Podgorelec, dr.med.dent. – član
  • Branka Olujić Greidl, dr.med.spec.gin. i opstetr. - članica
  • Horvat željko, prvostupnik med.radiologije – član
  • Bertić Ljerka, prvostup.sestr., pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo – članica
  • Papoči Marijan vozač motornih vozila i automehaničar -član
  • Knežević-Miličić Gordana, dr.med.spec. obit.medicine – članica
  • Šveda Breškić Jasna, dr.med. – Članica
  • Čorba Andrija, dr.med.dent. – član 
  • Mr.sc. Šelović Alen, dr.med.spec. ginekologije i opstetricije – član
  • Šelović Bobonj Gordana, dr.med.spec. pedijatar – član
 • STRUČNI KOLEGIJ

  Članovi stručnog kolegija su:

  • Vukić Vesna, dr.med.spec.pedijatar
  • Donatov Volf Olga dr.med.spec.školske medicine
  • Ristić Goran, dr.med.
  • Fric Matea, dr.med.dent.
  • mr.sc.Dželajlija Sanja mag.med.biochem.
 • ETIČKO POVJERENSTVO

  Predstavnici Doma zdravlja su:

  • Kolar Andreda dr.med. – predsjednik
  • Volf Donatov Olga, dr.med.spec.školske medicine-zamjenica
  • Pavičić Đurđica, prvostupnica sestrinstva, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo –član
  • Lončar Ivana, prvostupnica sestrinstva –zamjenik člana

  Vanjski predstavnici su:

  • Živko Slijepčević, dipl.iur. zamjenik žup.državnog odvjetnika iz Bjelovara -član
  • Knežević Dijana, dipl.iur. –zamjenik člana
  • Vlč. Josip Stipančević, dekan i župnik Bjelovarsko-križevačke biskupije – član
  • VLČ. Josip Staarčević – zamjenik člana
 • POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE

  Članovi povjerenstva su:

  • Šteković Tajana,, mag.pharm. – predsjednica
  • Vrbovčan Vlasta, dr.med.spec.pedijatar –zamjenik predsjednika
  • Ježinac Tihomir, dr.med. - član
  • Olujić-Greidl Branka, dr.med.spec.ginekologije i opstetricije – član
  • Kezele Krog Stanka, dr.med. - član
 • POVJERENSTVO ZA KVALITETU

  Članovi povjerenstva su:

  • mr.sc. Nikolić Bojana, dr.med.spec. obiteljske medicine – predsjednik
  • Vukić Vesna, ddr.med.spec. - član
  • Janžek Sanja, prvostup.med.radiologije i dipl.ing.sigurnosti na radu - član
  • Pavičić Đurđica, prvostupnica sestrinstva, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo –član
  • Čanađija Ljiljana, dr.med.dent. –član
  • mr.sc. Dželajlija Sanja, mag.med.biochem. – član