POSEBNO DEŽURSTVO

Posebno dežurstvo Bjelovar ( COM ) preseljeno je iz kruga Bjelovarske bolnice na adresu Velike Sredice 11, Bjelovar ( ambulanta“Sirela“ )

 
Radno vrijeme ambulante je

subotom od 15:00 do 20:00 sati

nedjeljom i blagdanom od 08:00 do 20:00 sati

Broj telefona ambulante: 043/217-174