ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI

BJELOVAR, Mihanovićeva 8
Milošaković Vesna dr.med.spec.pedijatar
Radno vrijeme:
neparni dani –prije podne od 7,00-14,30 sati
parni dani –poslije podne od 13,00-20,30 sati
Telefon 043/221 872

Vlasta Vrbovčan dr.med.spec. pedijatar
Radno vrijeme:
parni dani –prije podne od 7,00-14,30 sati
neparni dani –poslije podne od 13,00-20,30 sati
Telefon 043/221 872