PALIJATIVNA SKRB

DEFINICIJA PALIJATIVNE SKRBI

PALIJATIVNA SKRB

DEFINICIJA

Palijativna skrb je pristup koji poboljšava kvalitetu života pacijenta i njihovih obitelji suočenih s problemima povezanima sa smrtonosnom bolešću, kroz prevenciju i olakšavanje patnje putem ranog prepoznavanja, te besprijekorne procjene i suzbijanja boli i drugih problema, fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih.

Palijativna skrb je briga za teško i neizliječivo bolesne te umiruće osobe i njihove obitelji.

 

Palijativna skrb je interdisciplinarna u svom pristupu, te svojim djelokrugom obuhvaća pacijenta, obitelj i zajednicu.  Bazu i temelj pružanja palijativne skrbi čini tim liječnika obiteljske medicine koji skrbi o bolesniku, u pravilu, tijekom cijelog njegovog života.

Palijativna skrb se po svojoj prirodi zasniva na suradnji. Pacijenti koji boluju od po život opasnih bolesti i njihove obitelji imaju raznolike potrebe za palijativnom skrbi.

Palijativni timovi sastoje se od zdravstvenih djelatnika (liječnik, medicinska sestra, fizioterapeut, ljekarnik) i nezdravstvenih djelatnika (socijalni radnik, psiholog, duhovnik, njegovatelj).

 

Palijativna skrb se provodi gdje god da se skrbi za pacijent, bilo kod kuće ili u bolnici.

Glavni je cilj palijativne skrbi poboljšanje kvalitete života bolesnika suočenog s neizliječivom bolešću te njegove obitelji. Ona u prvi plan stavlja bolesnika i obitelj, pružajući im sustav potpore koji nastoji bolesniku osigurati dostojanstven život do kraja.

Palijativna skrb afirmira život, a smrt smatra normalnim procesom; ona smrt ne ubrzava niti je odgađa. Ona nastoji očuvati najbolju moguću kvalitetu života sve do smrti.

Palijativna skrb pruža potporu obitelji i drugim bliskim njegovateljima tokom pacijentove bolesti, pomaže im pripremiti se na gubitak, a nakon pacijentove smrti nastavlja im pružati podršku u žalovanju ako im je to potrebno. Podrška u žalovanju je ključna komponenta palijativne skrbi.