OBITELJSKA MEDICINA

OPĆA | OBITELJSKA MEDICINA

BJELOVAR Mihanovićeva 8
Hunjet Judita dr.med.
Radno vrijeme:
Ponedjeljak i utorak – poslije podne od 13,00-19,30 sati, kućne posjete od 19,30-20,30 sati
Srijeda, četvrtak i petak – prije podne od 7,00-13,30 sati, kućne posjete od 13,30-14,30 sati

Telefon: 043/221 705

Šurjak Belita dr.med.
Radno vrijeme:
srijeda,i četvrtak i petak – prije podne od 7,00-13,30 sati, kućne posjete od 13,30-14,30 sati
ponedjeljak i utorak – poslije podne od 13,00-19,30 sati, kućne posjete od 19,30-20,30 sati

Telefona 043/221 852

 

BJELOVAR, Masarykova 9
Kožul Antonija dr.med.
Radno vrijeme:
neparni dani prije podne od 7,00-13,30 sati, kućne posjete od 13,30-14,30 sati
parni dani poslije podne od 13,00-19,30 sati, kućne posjete od 19,30-20,30 sati
Telefon: 043/221 207

 

BJELOVAR, Mihanovićeva 8
Nikolina Tremljan dr.med.
Radno vrijeme:

ponedjeljak, utorak i petak – prije podne od 7,00-13,30 sati, kućne posjete od 13,30-14,30 sati
srijeda i četvrtak – poslije podne od 13 -19,30 sati, kućne posjete od 19,30-20,30 sati

 

ROVIŠĆE Trg hrvatskih branitelja 11
Breznik Marina dr.med.
Radno vrijeme:
ponedjeljak i srijeda - poslije podne od 13,00-19,30 sati, kućne posjete od 19,30-20,30 sati
utorak,i četvrtak i petak – prije podne od 7,00-13,30 sati, kućne posjete od 13,30-14,30 sati

Telefon: 043/878 025

Čukman Martina dr.med. /zamjena Ježić Ivana dr.med./
Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak – prije podne od 7,00-13,30 sati, kućne posjete od 13,30-14,30 sati
utorak i četvrtak – poslije podne od 13,00-19,30 sati, kućne posjete od 19,30-20,30 sati

Telefon 043/878 025

 

KAPELA Fazinac 4
Igor Vlašiček dr.med.
Radno vrijeme:
utorak – prije podne od 7-13,30 sati, kućne posjete od 13,30-14,30 sati
četvrtak – poslije podne od 13,00-19,30 sati, kućne posjete od 19,30-20,30 sati
Telefon 043/884 058

 


ZRINSKI TOPOLOVAC 277
Igor Vlašiček dr.med.
Radno vrijeme:
ponedjeljak i petak – prije podne od 7,30-13,30 sati, kućne posjete od 13,30-14,30 sati
srijeda – poslije podne od 13,00-19,30 sati, kućne posjete od 19,30-20,30 sati
Telefon 043/877 220

 


ŠANDROVAC Jarak 1
Maja Matijašević dr.med.spec.anest.i reanim.
Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak – prije podne od 7,00-13,30 sati, kućne posjete od 13,30-14,30 sati
utorak i četvrtak – poslije podne od 13,00-19,30 sati, kućne posjete od 19,30-20,30 sati
Telefon 043/874 280

 


NOVA RAČA, Trg Stjepana Radića 48
Milan Burić dr.med.
Radno vrijeme:
ponedjeljak, utorak, srijeda – poslije podne od 13,00-19,30 sati, kućne posjete od 19,30-20,30 sati
četvrtak i petak – prije podne od 7,00-13,30 sati, kućne posjete od 13,30-14,30 sati
Telefon 043/263 276

 


VELIKA PISANICA, Jurja Vlahovca 6
Marijan Lukić, dr.med.
Radno vrijeme:
ponedjeljak i utorak – poslije podne od 13,00-19,30 sati, kućne posjete od 19,30-20,30 sati
srijeda, četvrtak i petak – prije podne od 7,00-13,30 sati, kućne posjete od 13,30-14,30 sati
Telefon 043/883 100

 


SEVERIN, Severin 239
Ljiljana Vidović dr.med.
Ružić Mirjana, medicinska sestra
Severin 239 Telefon 043/266 146
utorak – poslije podne 13-19,30 sati, kućne posjete 19,30-20,30 sati
četvrtak – prije podne 7-13,30 sati, kućne posjete od 13,30-20,30 sati

Bjelovar, Mihanovićeva 8 Telefon 043/220 559
Mirela Svetnička, medicinska sestra
ponedjeljak i srijeda - poslije podne 13-19,30 sati, kućne posjete 19,30-20,30 sati
petak – prije podne 7-13,30 sati, kućne posjete 13,30-14,30 sati

 

ČAZMA, Kralja Tomislava 16
Olga Donatov Volf, dr.med.spec.školske medicine
Radno vrijeme:
ponedjeljak i srijeda – poslije podne od 13,00-19,30 sati, kućne posjete od 19,30-20,30 sati
utorak, četvrtak i petak – prije podne od 7,00-13,30 sati, kućne posjete od 13,30-14,30 sati
Telefon 043/772 234


Mr.sc. Bojana Nikolić dr.med.
Radno vrijeme:
ponedjeljak i srijeda – poslije podne od 13,00-19,30 sati, kućne posjete od 19,30-20,30 sati
utorak, četvrtak i petak – prije podne od 7,00-13,30 sati, kućne posjete od 13,30-14,30 sati
Telefon 043/227 046


Andrea Kolar, dr.med.
Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak – prije podne od 7,00-13,30 sati, kućne posjete od 13,30-14,30 sati
utorak i četvrtak – poslije podne od 13,00-19,30 sati, kućne posjete od 19,30-20,30 sati
Telefon 043/227 275


Sonja Medić dr.med.
Radno vrijeme:
ponedjeljak i srijeda – poslije podne od 13,00-19,30 sati, kućne posjete od 19,30-20,30 sati
utorak, četvrtak i petak – prije podne od 7,00-13,30 sati, kućne posjete od 13,30-14,30 sati
Telefon 043/771 046


Antonija Sirovatka dr.med.
Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak – prije podne od 7,00-13,30, kućne posjete od 13,30 do 14,30 sati
Telefon 043/771 800

 


DARUVAR, Petra Preradovića 9
Ježinac Tihomir dr.med.
Radno vrijeme:
ponedjeljak i utorak – poslije podne od 13,00-19,30 sati, kućne posjete od 19,30-20,30 sati
srijeda, četvrtak i petak – prije podne od 7,00-13,30 sati, kućne posjete od 13,30-14,30 sati
Telefon 043/335 527

 


ĐULOVAC Đurina ulica 31
Snježana Berger Richter dr.med.
Radno vrijeme:
ponedjeljak i utorak – poslije podne od 13,00-19,30 sati, kućne posjete od 19,30-20,30 sati
srijeda, četvrtak i petak – prije podne od 7,00-13,30 sati, kućne posjete od 13,30-14,30 sati
Telefon 043/382 018


GAREŠNICA Vladimira Nazora 18
Ilić Đurđica dr.med.
Radno vrijeme:
ponedjeljak i srijeda – poslije podne od 13,00-19,30 sati, kućne posjete od 19,30-20,30 sati
utorak, četvrtak i petak – prije podne od 7,00-13,30 sati, kućne posjete od 13,30-14,30 sati

Telefon 043/532 800

Đermanović Ljiljana dr.med.
Radno vrijeme:
ponedjeljak i srijeda –poslije podne od 13,00-19,30 sati, kućne posjete od 19,30-20,30 sati
utorak, četvrtak i petak –prije podne od 7,00-13,30 sati, kućne posjete od 13,30-14,30 sati

Telefon 043/533 094

 

GAREŠNIČKI BRESTOVAC
Nevenka Džonlić dr.med. /zamjena Ivan Premužić dr.med./
Radno vrijeme:
ponedjeljak i četvrtak –poslije podne od 13,00-19,30 sati, kućne posjete od 19,30-20,30 sati
utorak, srijeda i petak –prije podne od 7,00-13,30 sati, kućne posjete od 13,30-14,30 sati
Telefon 043/543 008


HERCEGOVAC
Bolić-Majić Vesna dr.med.
Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak –prije podne od 7,00-13,30 sati, kućne posjete od 13,30-14,30 sati
utorak i četvrtak –poslije podne od 13,00-19,30 sati, kućne posjete od 19,30-20,30 sati
Telefon 043/524 532

 

BEREK, Berek 135
Tim bez nositelja
Cikoja Ivan dr.med.spec. otorin.

Radno vrijeme:
ponedjeljak i četvrtak –poslije podne od 13,00-17,00 sati
utorak, srijeda i petak –prije podne od 7,00-11,00 sati

Telefon 043/548 027

 

GRUBIŠNO POLJE
Kulhavi Sonja dr.med.
Radno vrijeme:
neparni dani prije podne od 7,00-13,30 sati, kućne posjete od 13,30-14,30 sati
parni dani poslije podne od 13,00-19,30 sati, kućne posjete od 19,30-20,30 sati
Telefon 043/448 117

 

VELIKI GRĐEVAC, Kralja Tomislava 29
Kezele-Krog Stanka dr.med.
Radno vrijeme:
neparni dani prije podne od 7,00-13,30 sati, kućne posjete od 13,30-14,30 sati
parni dani poslije podne od 13,00-19,30 sati, kućne posjete od 19,30-20,30 sati
Telefon 043/443 116

 

VELIKI ZDENCI, Kralja Tomislava 4
Hirkić Biserka dr.med.
Radno vrijeme:
parni dani prije podne od 7,00-13,30 sati, kućne posjete od 13,30-14,30 sati
neparni dani poslije podne od 13,00-19,30 sati, kućne posjete od 19,30-20,30 sati
Telefon 043/427 031