RAVNATELJ

RAVNATELJ

Ravnatelj Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije :

Ravnateljica Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije

Ljubica Čaić, mag.iur.