O NAMA

O NAMA

    Dom zdravlja Bjelovarsko - bilogorske županije osnovan je Zaključkom Županijskog poglavarstva i Upravnog vijeća Dom zdravlja o spajanju Doma zdravlja Bjelovar iz Bjelovara, Mihanovićava 8, Dom zdravlja Daruvar iz Daruvara, P. Preradovića b.b., Dom zdravlja Grubišno polje iz Grubišnog Polja, Braće Radić 1, Dom zdravlja Čazma iz Čazme, Trg kralja Tomislava 16, Dom zdravlja Garešnica iz Garešnice, V. Nazora 18 i upisan je u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru. Osnivač Doma zdravlja je Bjelovarko - bilogorska županija.

 

    Dom zdravlja Bjelovarsko - bilogorske županije je zdravstvena ustanova koja pruža zdravstvenu zaštitu stanovništva određenog područja u sklopu zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini. 

Sjedište Doma zdravlja Bjelovarsko - bilogorske županije je u gradu Bjelovaru, a zbog bržeg, kvalitetnijeg i lakšeg rada raspodijeljen je na ispostave Bjelovar, Daruvar, Čazma, Grubišno Polje i Garešnica.

 

    Dom zdravlja u svom sastavu, a u skladu sa osnovnom mrežom zdravstvene djelatnosti ima registrirane sljedeće djelatnosti: opću/obiteljsku medicinu, dentalnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu zaštitu žena, zdravstvenu zaštitu predškolske djece, medicinu rada, laboratorijsku, radiološku i drugu dijagnostiku, sanitetski prijevoz, ljekarničku djelatnost, patronažnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu njegu, palijativnu skrb bolesnika, specijalističko - konzilijarnu djelatnost oftamologije, interne medicine, oralne kirurgije i ortodoncije.

 

    Dio djelatnosti Doma zdravlja obavlja se putem koncesija (opća/obiteljska medicina, dentalna zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita žena, zdravstvena zaštita predškolske djece, a dio djelatnosti kao što su ljekarne i zubotehnički laboratoriji nalaze se u zakupi.

ISPOSTAVA BJELOVAR

SJEDIŠTE : 43000 Bjelovar, Josipa Jelačića 13c

- VODITELJ : Ljubica Čaić, mag. iur.

- Tel: 043/225-821

- Faks: 043/225-820

- E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


ISPOSTAVA DARUVAR

SJEDIŠTE : Daruvar, Petra Preradovića 7

- VODITELJ: Jasminka Purić, dipl. iur.

- Tel: 043/331-777

- Faks: 043/331-135

- e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- Mob: 099/262-0405


ISPOSTAVA GAREŠNICA

SJEDIŠTE : Garešnica, Vladimira Nazora 18

- VODITELJ: Jasminka Purić, dipl. iur.

-KORDINATOR : Renata Gerstner, prvostupnica fizioterapije

- Tel: 043/531-337

-Faks: 043/531-437


ISPOSTAVA GRUBIŠNO POLJE

SJEDIŠTE : Grubišno Polje, A.M. Relkovića 1

- VODITELJ: Jasminka Purić, dipl.iur.

- KORDINATOR: Danica Bjelić, prvostupnica sestrinstva

- Tel/faks: 043/485-054


ISPOSTAVA ČAZMA

- KORDINATOR: Donatov Volf Olga, spec. školske medicine

- Tel: 043/772-234

- Faks: 043/771-170

Login Form

DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE, JOSIPA JELAČIĆA 13 C

- OIB : 01773191483

- matični broj : 1772333

- tel. 043/ 225-801

- fax 043/ 225-820

- e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


UPRAVA

V.D. RAVNATELJ: Ljubica Čaić, mag. iur.

- Tel. 043/255 -801/802

- e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

ZAMJENIK RAVNATELJA : Sanja Dželajlija, mr.sc. mag.med.biochem.

- Tel. 043/225-801

- e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

POMOĆNICA ZA SESTRINSTVO : Ljerka Bertić, prvostupnica sestrinstva

- Tel. 043/225-803

- Mob. 098/962-9351

- e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

SLUŽBA ZA OPĆE, PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE

RUKOVODITELJ : Ljubica Čaić, mag. iur.

- Tel. 043/225-802

- Faks:043/225-820

- e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKE POSLOVE, PLAN I ANALIZU

RUKOVODITELJ: Marija Pavić, oec.

- Tel: 043/225-806

- Tel/Faks: 043/241-859

- e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

SLUŽBA ZA ORGANIZACIJSKO-TEHNIČKE POSLOVE I SANITETSKI PRIJEVOZ

RUKOVODITELJ : Mira Horak, upravni pravnik

- Tel: 043/225-804

- Faks : 043/225-818

- e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.