MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

ČAZMA, Kralja Tomislava 16
Telefon 043/772 280

DARUVAR, Petra Preradovića 9
Telefon 043/332 499


GAREŠNICA, Vladimira Nazora 18
Telefon 043/445 033


GRUBIŠNO POLJE, Vladimira Reljkovića 1
Telefon 043/448 128