KONTAKTI

DENTALNA MEDICINA

Ime Pozicija Telefon Naselje
ZRINKA BLAŽEKOVIĆ, dr. med. dent. 043/ 241-422 MIHANOVIĆEVA 8, 43000 BJELOVAR
ANA FISTRIĆ - KOVAČEVIĆ, dr. dent. med. spec. 043/ 221-138 MIHANOVIĆEVA 8, 43000 BJELOVAR
LJILJANA ČANAĐIJA NANIĆ, dr. med. dent. 043/ 221-841 MIHANOVIĆEVA 8, 43000 BJELOVAR
TATJANA ORAK, dr. med. dent. 043/ 221-844 MIHANOVIĆEVA 8, 43000 BJELOVAR
ŽELJKICA PUKEC, bacc. med. rad. 043/ 221-764 MIHANOVIĆEVA 8, 43000 BJELOVAR
VESNA GREGORIĆ. dr. med. dent. 043/ 636-690 MIHANOVIĆEVA 8, 43000 BJELOVAR
FRANJO HOPEK, dr. med. dent. spec. 043/ 221-881 MIHANOVIĆEVA 8, 43000 BJELOVAR
LJERKA KVATERNIK, dr. med. dent. 043/ 221-880 MIHANOVIĆEVA 8, 43000 BJELOVAR
DAMIR LJUBETIĆ, dr. med. dent. 043/ 221-849 MIHANOVIĆEVA 8, 43000 BJELOVAR
DAVOR ŠPEHAR, dr. med. dent. 043/ 221-841 MIHANOVIĆEVA 8, 43000 BJELOVAR
NIKOLINA ŽITNJAK, dr. med. dent. 043/ 221-797 MIHANOVIĆEVA 8, 43000 BJELOVAR
ANDRIJA ČORBA, dr. med. dent. 043/ 221-845 MIHANOVIĆEVA 8, 43000 BJELOVAR
ANITA PAVIĆ, dr. med. dent. 043/ 221-849 MIHANOVIĆEVA 8, 43000 BJELOVAR
DRAGUTIN SVOBODA, dr. med. dent. 043/ 221-088 MIHANOVIĆEVA 8, 43000 BJELOVAR
ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJ 043/ 221-803 MIHANOVIĆEVA 8, 43000 BJELOVAR