KONTAKTI

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA

Ime Pozicija Telefon Naselje
RENATA ORLOVIĆ POLJAK, dr. med. spec. 043/ 221-871 43000 BJELOVAR
ALEN ŠELOVIĆ, dr. med. spec. 043/ 221-871 43000 BJELOVAR
BRUNO ZADRO, dr. med. spec. 043/ 221-863 43000 BJELOVAR