JAVNA NABAVA
Prikaz # 
Naziv Autor Hitovi
Jednostavna nabava usluga nadogradnje laboratorijskog informatičkog sustava Napisao/la Super User 37
Jednostavna nabava ortoretera sa niktometrom Napisao/la Super User 43
Jednostavna nabava uređaja za proizvodnju čiste vode za MBL u Garešnici i Čazmi Napisao/la Super User 51
Plan nabave 2020.-izmjena br. 2 Napisao/la Super User 221
Plan nabave 2020.-izmjena br.1 Napisao/la Super User 191
Jednostavna nabava vozila za patronažu"- ponovljeni postupak Napisao/la Super User 175
Jednostavna nabava usluga osiguranja imovine od rizika požara i drugih rizika Napisao/la Super User 246
Obavijest o izmjeni ponudbenog lista za natječaj nabave patronažnih vozila Napisao/la Super User 273
Jednostavna nabava hematološkog brojača 5-DIF sa autosemplerom sa dvosmjernim povezivanjem Napisao/la Super User 278
Jednostavna nabava vozila za patronažu Napisao/la Super User 252
Objava Zapisnika i Odluke o odabiru za nabavu licenci za Windows 10 za računala Napisao/la Super User 229
Objava Zapisnika i Odluke o odabiru za nabavu računala i računalne opreme Napisao/la Super User 211
Objava Zapisnika i Odluke za usluge pranja i peglanja rublja Napisao/la Super User 227
POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE LICENCI ZA WINDOWS 10 ZA RAČUNALA Napisao/la Super User 263
POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME Napisao/la Super User 268
POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE PRANJA I PEGLANJA RUBLJA Napisao/la Super User 315
Plan nabave za 2020.godinu Napisao/la Super User 322
Plan nabave 2019. izmjena br. 4 Napisao/la Super User 427
Plan nabave 2019-izmjena broj 3. Napisao/la Super User 434
Plan nabave 1. izmjena - 2019. Napisao/la Super User 603
Plan nabave za 2019 Napisao/la Super User 683
Plan nabave 2018.-6. izmjena Napisao/la Super User 554
Plan nabave 2018.-5. izmjena Napisao/la Super User 557
Plan nabave 2018.-4. izmjena Napisao/la Super User 548
Plan nabave 2018.-3. izmjena Napisao/la Super User 560
Plan nabave 2018 2 izmjena Napisao/la Super User 705
Izmjena 1. Plana nabave 2018. g. Napisao/la Super User 857
PLAN NABAVE ZA 2018. godinu Napisao/la Super User 921
Registar Ugovora o javnoj nabavi 2017. Napisao/la Super User 971
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Napisao/la Super User 1053
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI Napisao/la Super User 1206
Registar Ugovora o javnoj nabavi Napisao/la Super User 1098
Plan nabave za 2016. godinu-2.izmjena Napisao/la Super User 996
Plan nabave za 2016. godinu 1. izmjena Napisao/la Super User 1193
PLAN NABAVE ZA 2015.GODINU reb 3 Napisao/la Super User 1202
PLAN NABAVE ZA 2015.GODINU reb 2 Napisao/la Super User 1107
PLAN NABAVE ZA 2015.GODINU reb-1 Napisao/la Super User 1182
Plan nabave za 2015. Napisao/la Super User 1299
PLAN NABAVE ZA 2015.GODINU reb 4 Napisao/la Super User 1176
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2015. Napisao/la Super User 1251
Plan nabave za 2016. godinu Napisao/la Super User 1268
PLAN NABAVE ZA 2014. REBALANS 1 Napisao/la Super User 1510
PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU Napisao/la Super User 1558