JAVNA NABAVA
Prikaz # 
Naziv Autor Hitovi
Jednostavna nabava ekoloških usluga Napisao/la Super User 1
Jednostavna nabava računala i računalne opreme Napisao/la Super User 59
Jednostavna nabava radova na sanaciji zgrade ambulante Doma zdravlja BBŽ u Velikoj Trnovitici Napisao/la Super User 429
Plan nabave za 2021. Napisao/la Super User 421
Jednostavna nabava tonera i tinti Napisao/la Super User 527
Plan nabave 2020 izmjena broj 3 Napisao/la Super User 492
Jednostavna nabava stomatološke jedinice Napisao/la Super User 527
Jednostavna nabava usluga nadogradnje laboratorijskog informatičkog sustava Napisao/la Super User 521
Jednostavna nabava ortoretera sa niktometrom Napisao/la Super User 539
Jednostavna nabava uređaja za proizvodnju čiste vode za MBL u Garešnici i Čazmi Napisao/la Super User 355
Plan nabave 2020.-izmjena br. 2 Napisao/la Super User 632
Plan nabave 2020.-izmjena br.1 Napisao/la Super User 609
Jednostavna nabava vozila za patronažu"- ponovljeni postupak Napisao/la Super User 347
Jednostavna nabava usluga osiguranja imovine od rizika požara i drugih rizika Napisao/la Super User 649
Obavijest o izmjeni ponudbenog lista za natječaj nabave patronažnih vozila Napisao/la Super User 420
Jednostavna nabava hematološkog brojača 5-DIF sa autosemplerom sa dvosmjernim povezivanjem Napisao/la Super User 433
Jednostavna nabava vozila za patronažu Napisao/la Super User 408
Objava Zapisnika i Odluke o odabiru za nabavu licenci za Windows 10 za računala Napisao/la Super User 533
Objava Zapisnika i Odluke o odabiru za nabavu računala i računalne opreme Napisao/la Super User 699
Objava Zapisnika i Odluke za usluge pranja i peglanja rublja Napisao/la Super User 547
POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE LICENCI ZA WINDOWS 10 ZA RAČUNALA Napisao/la Super User 749
POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME Napisao/la Super User 672
POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE PRANJA I PEGLANJA RUBLJA Napisao/la Super User 760
Plan nabave za 2020.godinu Napisao/la Super User 849
Plan nabave 2019. izmjena br. 4 Napisao/la Super User 915
Plan nabave 2019-izmjena broj 3. Napisao/la Super User 751
Plan nabave 1. izmjena - 2019. Napisao/la Super User 1050
Plan nabave za 2019 Napisao/la Super User 853
Plan nabave 2018.-6. izmjena Napisao/la Super User 876
Plan nabave 2018.-5. izmjena Napisao/la Super User 940
Plan nabave 2018.-4. izmjena Napisao/la Super User 846
Plan nabave 2018.-3. izmjena Napisao/la Super User 818
Plan nabave 2018 2 izmjena Napisao/la Super User 871
Izmjena 1. Plana nabave 2018. g. Napisao/la Super User 1125
PLAN NABAVE ZA 2018. godinu Napisao/la Super User 1245
Registar Ugovora o javnoj nabavi 2017. Napisao/la Super User 1148
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Napisao/la Super User 1224
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI Napisao/la Super User 1392
Registar Ugovora o javnoj nabavi Napisao/la Super User 1269
Plan nabave za 2016. godinu-2.izmjena Napisao/la Super User 1162
Plan nabave za 2016. godinu 1. izmjena Napisao/la Super User 1360
PLAN NABAVE ZA 2015.GODINU reb 3 Napisao/la Super User 1461
PLAN NABAVE ZA 2015.GODINU reb 2 Napisao/la Super User 1338
PLAN NABAVE ZA 2015.GODINU reb-1 Napisao/la Super User 1374
Plan nabave za 2015. Napisao/la Super User 1458
PLAN NABAVE ZA 2015.GODINU reb 4 Napisao/la Super User 1362
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2015. Napisao/la Super User 1420
Plan nabave za 2016. godinu Napisao/la Super User 1443
PLAN NABAVE ZA 2014. REBALANS 1 Napisao/la Super User 1698
PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU Napisao/la Super User 1759