JAVNA NABAVA
Prikaz # 
Naziv Autor Hitovi
Jednostavna nabava vozila za patronažu"- ponovljeni postupak Napisao/la Super User 34
Jednostavna nabava usluga osiguranja imovine od rizika požara i drugih rizika Napisao/la Super User 117
Obavijest o izmjeni ponudbenog lista za natječaj nabave patronažnih vozila Napisao/la Super User 111
Jednostavna nabava hematološkog brojača 5-DIF sa autosemplerom sa dvosmjernim povezivanjem Napisao/la Super User 122
Jednostavna nabava vozila za patronažu Napisao/la Super User 111
Objava Zapisnika i Odluke o odabiru za nabavu licenci za Windows 10 za računala Napisao/la Super User 81
Objava Zapisnika i Odluke o odabiru za nabavu računala i računalne opreme Napisao/la Super User 76
Objava Zapisnika i Odluke za usluge pranja i peglanja rublja Napisao/la Super User 87
POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE LICENCI ZA WINDOWS 10 ZA RAČUNALA Napisao/la Super User 131
POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME Napisao/la Super User 125
POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE PRANJA I PEGLANJA RUBLJA Napisao/la Super User 160
Plan nabave za 2020.godinu Napisao/la Super User 143
Plan nabave 2019. izmjena br. 4 Napisao/la Super User 245
Plan nabave 2019-izmjena broj 3. Napisao/la Super User 265
Plan nabave 1. izmjena - 2019. Napisao/la Super User 429
Plan nabave za 2019 Napisao/la Super User 495
Plan nabave 2018.-6. izmjena Napisao/la Super User 386
Plan nabave 2018.-5. izmjena Napisao/la Super User 391
Plan nabave 2018.-4. izmjena Napisao/la Super User 374
Plan nabave 2018.-3. izmjena Napisao/la Super User 389
Plan nabave 2018 2 izmjena Napisao/la Super User 534
Izmjena 1. Plana nabave 2018. g. Napisao/la Super User 663
PLAN NABAVE ZA 2018. godinu Napisao/la Super User 741
Registar Ugovora o javnoj nabavi 2017. Napisao/la Super User 804
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Napisao/la Super User 920
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI Napisao/la Super User 1016
Registar Ugovora o javnoj nabavi Napisao/la Super User 930
Plan nabave za 2016. godinu-2.izmjena Napisao/la Super User 833
Plan nabave za 2016. godinu 1. izmjena Napisao/la Super User 1050
PLAN NABAVE ZA 2015.GODINU reb 3 Napisao/la Super User 1050
PLAN NABAVE ZA 2015.GODINU reb 2 Napisao/la Super User 952
PLAN NABAVE ZA 2015.GODINU reb-1 Napisao/la Super User 1013
Plan nabave za 2015. Napisao/la Super User 1119
PLAN NABAVE ZA 2015.GODINU reb 4 Napisao/la Super User 1008
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2015. Napisao/la Super User 1079
Plan nabave za 2016. godinu Napisao/la Super User 1075
PLAN NABAVE ZA 2014. REBALANS 1 Napisao/la Super User 1337
PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU Napisao/la Super User 1370