JAVNA NABAVA
Prikaz # 
Naziv Autor Hitovi
Obavijest o izmjeni ponudbenog lista za natječaj nabave patronažnih vozila Napisao/la Super User 18
Jednostavna nabava hematološkog brojača 5-DIF sa autosemplerom sa dvosmjernim povezivanjem Napisao/la Super User 30
Jednostavna nabava vozila za patronažu Napisao/la Super User 38
Objava Zapisnika i Odluke o odabiru za nabavu licenci za Windows 10 za računala Napisao/la Super User 17
Objava Zapisnika i Odluke o odabiru za nabavu računala i računalne opreme Napisao/la Super User 12
Objava Zapisnika i Odluke za usluge pranja i peglanja rublja Napisao/la Super User 19
POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE LICENCI ZA WINDOWS 10 ZA RAČUNALA Napisao/la Super User 71
POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME Napisao/la Super User 58
POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE PRANJA I PEGLANJA RUBLJA Napisao/la Super User 93
Plan nabave za 2020.godinu Napisao/la Super User 69
Plan nabave 2019. izmjena br. 4 Napisao/la Super User 174
Plan nabave 2019-izmjena broj 3. Napisao/la Super User 200
Plan nabave 1. izmjena - 2019. Napisao/la Super User 365
Plan nabave za 2019 Napisao/la Super User 418
Plan nabave 2018.-6. izmjena Napisao/la Super User 310
Plan nabave 2018.-5. izmjena Napisao/la Super User 319
Plan nabave 2018.-4. izmjena Napisao/la Super User 301
Plan nabave 2018.-3. izmjena Napisao/la Super User 326
Plan nabave 2018 2 izmjena Napisao/la Super User 472
Izmjena 1. Plana nabave 2018. g. Napisao/la Super User 595
PLAN NABAVE ZA 2018. godinu Napisao/la Super User 672
Registar Ugovora o javnoj nabavi 2017. Napisao/la Super User 729
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Napisao/la Super User 855
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI Napisao/la Super User 927
Registar Ugovora o javnoj nabavi Napisao/la Super User 850
Plan nabave za 2016. godinu-2.izmjena Napisao/la Super User 766
Plan nabave za 2016. godinu 1. izmjena Napisao/la Super User 989
PLAN NABAVE ZA 2015.GODINU reb 3 Napisao/la Super User 994
PLAN NABAVE ZA 2015.GODINU reb 2 Napisao/la Super User 892
PLAN NABAVE ZA 2015.GODINU reb-1 Napisao/la Super User 952
Plan nabave za 2015. Napisao/la Super User 1052
PLAN NABAVE ZA 2015.GODINU reb 4 Napisao/la Super User 935
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2015. Napisao/la Super User 1014
Plan nabave za 2016. godinu Napisao/la Super User 1014
PLAN NABAVE ZA 2014. REBALANS 1 Napisao/la Super User 1249
PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU Napisao/la Super User 1281