JAVNA NABAVA
Prikaz # 
Naziv Autor Hitovi
Jednostavna nabava tonera i tinti Napisao/la Super User 62
Plan nabave 2020 izmjena broj 3 Napisao/la Super User 43
Jednostavna nabava stomatološke jedinice Napisao/la Super User 61
Jednostavna nabava usluga nadogradnje laboratorijskog informatičkog sustava Napisao/la Super User 101
Jednostavna nabava ortoretera sa niktometrom Napisao/la Super User 104
Jednostavna nabava uređaja za proizvodnju čiste vode za MBL u Garešnici i Čazmi Napisao/la Super User 98
Plan nabave 2020.-izmjena br. 2 Napisao/la Super User 294
Plan nabave 2020.-izmjena br.1 Napisao/la Super User 255
Jednostavna nabava vozila za patronažu"- ponovljeni postupak Napisao/la Super User 223
Jednostavna nabava usluga osiguranja imovine od rizika požara i drugih rizika Napisao/la Super User 300
Obavijest o izmjeni ponudbenog lista za natječaj nabave patronažnih vozila Napisao/la Super User 320
Jednostavna nabava hematološkog brojača 5-DIF sa autosemplerom sa dvosmjernim povezivanjem Napisao/la Super User 328
Jednostavna nabava vozila za patronažu Napisao/la Super User 306
Objava Zapisnika i Odluke o odabiru za nabavu licenci za Windows 10 za računala Napisao/la Super User 280
Objava Zapisnika i Odluke o odabiru za nabavu računala i računalne opreme Napisao/la Super User 260
Objava Zapisnika i Odluke za usluge pranja i peglanja rublja Napisao/la Super User 289
POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE LICENCI ZA WINDOWS 10 ZA RAČUNALA Napisao/la Super User 322
POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME Napisao/la Super User 317
POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE PRANJA I PEGLANJA RUBLJA Napisao/la Super User 371
Plan nabave za 2020.godinu Napisao/la Super User 392
Plan nabave 2019. izmjena br. 4 Napisao/la Super User 477
Plan nabave 2019-izmjena broj 3. Napisao/la Super User 484
Plan nabave 1. izmjena - 2019. Napisao/la Super User 651
Plan nabave za 2019 Napisao/la Super User 738
Plan nabave 2018.-6. izmjena Napisao/la Super User 605
Plan nabave 2018.-5. izmjena Napisao/la Super User 607
Plan nabave 2018.-4. izmjena Napisao/la Super User 600
Plan nabave 2018.-3. izmjena Napisao/la Super User 618
Plan nabave 2018 2 izmjena Napisao/la Super User 761
Izmjena 1. Plana nabave 2018. g. Napisao/la Super User 913
PLAN NABAVE ZA 2018. godinu Napisao/la Super User 977
Registar Ugovora o javnoj nabavi 2017. Napisao/la Super User 1031
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Napisao/la Super User 1110
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI Napisao/la Super User 1281
Registar Ugovora o javnoj nabavi Napisao/la Super User 1156
Plan nabave za 2016. godinu-2.izmjena Napisao/la Super User 1054
Plan nabave za 2016. godinu 1. izmjena Napisao/la Super User 1247
PLAN NABAVE ZA 2015.GODINU reb 3 Napisao/la Super User 1258
PLAN NABAVE ZA 2015.GODINU reb 2 Napisao/la Super User 1163
PLAN NABAVE ZA 2015.GODINU reb-1 Napisao/la Super User 1238
Plan nabave za 2015. Napisao/la Super User 1349
PLAN NABAVE ZA 2015.GODINU reb 4 Napisao/la Super User 1239
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2015. Napisao/la Super User 1300
Plan nabave za 2016. godinu Napisao/la Super User 1323
PLAN NABAVE ZA 2014. REBALANS 1 Napisao/la Super User 1564
PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU Napisao/la Super User 1625