JAVNA NABAVA
Prikaz # 
Naziv Autor Hitovi
Jednostavna nabava usluga osiguranja imovine od rizika požara i drugih rizika Napisao/la Super User 63
Obavijest o izmjeni ponudbenog lista za natječaj nabave patronažnih vozila Napisao/la Super User 50
Jednostavna nabava hematološkog brojača 5-DIF sa autosemplerom sa dvosmjernim povezivanjem Napisao/la Super User 62
Jednostavna nabava vozila za patronažu Napisao/la Super User 60
Objava Zapisnika i Odluke o odabiru za nabavu licenci za Windows 10 za računala Napisao/la Super User 37
Objava Zapisnika i Odluke o odabiru za nabavu računala i računalne opreme Napisao/la Super User 34
Objava Zapisnika i Odluke za usluge pranja i peglanja rublja Napisao/la Super User 37
POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE LICENCI ZA WINDOWS 10 ZA RAČUNALA Napisao/la Super User 86
POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME Napisao/la Super User 78
POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE PRANJA I PEGLANJA RUBLJA Napisao/la Super User 110
Plan nabave za 2020.godinu Napisao/la Super User 90
Plan nabave 2019. izmjena br. 4 Napisao/la Super User 198
Plan nabave 2019-izmjena broj 3. Napisao/la Super User 218
Plan nabave 1. izmjena - 2019. Napisao/la Super User 385
Plan nabave za 2019 Napisao/la Super User 441
Plan nabave 2018.-6. izmjena Napisao/la Super User 336
Plan nabave 2018.-5. izmjena Napisao/la Super User 339
Plan nabave 2018.-4. izmjena Napisao/la Super User 327
Plan nabave 2018.-3. izmjena Napisao/la Super User 345
Plan nabave 2018 2 izmjena Napisao/la Super User 487
Izmjena 1. Plana nabave 2018. g. Napisao/la Super User 615
PLAN NABAVE ZA 2018. godinu Napisao/la Super User 694
Registar Ugovora o javnoj nabavi 2017. Napisao/la Super User 761
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Napisao/la Super User 877
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI Napisao/la Super User 952
Registar Ugovora o javnoj nabavi Napisao/la Super User 877
Plan nabave za 2016. godinu-2.izmjena Napisao/la Super User 785
Plan nabave za 2016. godinu 1. izmjena Napisao/la Super User 1006
PLAN NABAVE ZA 2015.GODINU reb 3 Napisao/la Super User 1008
PLAN NABAVE ZA 2015.GODINU reb 2 Napisao/la Super User 910
PLAN NABAVE ZA 2015.GODINU reb-1 Napisao/la Super User 971
Plan nabave za 2015. Napisao/la Super User 1073
PLAN NABAVE ZA 2015.GODINU reb 4 Napisao/la Super User 959
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2015. Napisao/la Super User 1037
Plan nabave za 2016. godinu Napisao/la Super User 1032
PLAN NABAVE ZA 2014. REBALANS 1 Napisao/la Super User 1276
PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU Napisao/la Super User 1306