DOM ZDRAVLJA DARUVAR

TIMOVI DOMA ZDRAVLJA U DARUVARU

AMBULANTE OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE DARUVAR - AMBULANTE U SKLOPU DOMA ZDRAVLJA

 TIM TELEFON MAIL

 dr.Berger Rihter Snježana
 sr.Kozlinger Dijana

335-711

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 dr.Ježinac Tihomir
 sr.Sulik Hava

335-527

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

AMBULANTE OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE DARUVAR - VANJSKE AMBULANTE

 TIM AMBULANTA TELEFON MAIL

 TBN (dr.Lončar Nataša)
 sr.Horina Snježana

Končanica

325-020

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 TBN (dr.Omeragić Hajrudin)
 teh.Serdarević Nermin

Đulovac

382-018

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

AMBULANTE DENTALNE MEDICINE DARUVAR

 TIM AMBULANTA TELEFON MAIL

 dr.Meštrović Marko
 sr.Dobraš Željka

Končanica

325-628

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 dr.Ivanovski Tajana
 sr.Lopar Ernesta

Dežanovac

381-190

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 dr.Sabolović Arijan
 sr.Plažanin Vesna

Sirač

322-515

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 dr.Urbanek Maja
 sr.Lukaš Irena

Petra Svačića, 48

331-843

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 dr. Sudar Nikola Petra Svačića, 48 331-843  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

OSTALE DJELATNOSTI

 TIM TELEFON MAIL
 Patronaža

331-468

 

 RTG
 teh.Horvat Željko

331-098

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 Laboratorij
 mag.Dželajlija Sanja

332-499

 

 Medicina Rada
 dr.Džonlić Nevenka
 sr.Rek Manuela

331-580

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 Očna ambulanta
 sr.Šargač Zdenka

331-472

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

AMBULANTE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA DARUVAR

 dr.Bogeljić Jagoda

331-158

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 AMBULANTE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE

 TIM TELEFON ADRESA  MAIL
 dr.Šulentić Alojzija

331-470

Stjepana Radića, 9

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

TIMOVI U PRIVATNOJ PRAKSI

AMBULANTE OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE DARUVAR

 TIM TELEFON ADRESA
 dr.Božica Palatinuš

331-220

Trg dr.F.Tuđmana, 5

 dr.Stjepanović Kepčija Željka 

331-018

Petra Preradovića, 7

 dr.Kalivoda Horvat Marija 

331-220

Slavonska, 11 Vrbovac

 dr.Blaha Tatjana 

331-240

Petra Zrinskog, 4

 dr.Kepčija Lovorka 

332-232

Preradovićeva, 17

 dr.Ulrich Blanka

381-190

Daruvarski Brestovac, 31 / Dežanovac

 dr.Žunić Ljiljana 

322-107

Stjepana Radića, 119 / Sirač

 

AMBULANTE DENTALNE MEDICINE DARUVAR

 TIM TELEFON ADRESA
 dr.Borovnjak Petrinec Jasenka 

331-529

Josipa Jelačića, 22

 dr.Jareš Igor   

Stjepana Radića, 43

 dr.Petrinec Bartoš Tajana 

331-138

Petra Preradovića, 7

 dr.Lipovski Željka 

331-473

Petra Svačića, 48

 dr.Ropac Hrvoje 

331-209

Petra Preradovića, 7

 dr.Kiršek Vladimir

382-096

Đurina ulica, 31/ Đulovac

 dr.Komora Ivan 

331-084

Petra Preradovića, 7

 

AMBULANTE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA

 TIM TELEFON ADRESA
 dr.Gatalica Melvard Jirinka

440-505

Petra Preradovića, 12