DOM ZDRAVLJA ČAZMA

TIMOVI DOMA ZDRAVLJA U ČAZMI

AMBULANTE OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE U SKLOPU DOMA ZDRAVLJA

 TIM TELEFON MAIL

 dr.Donatov Volf Olga
 sr.Frljužec Matina

772-234

 

 dr.Kolar Andrea
 sr.Forić Zlata

227-275

 

 dr.Medić Sonja
 sr.Prišćan Ana

771-406

 

 dr.Nikolić Bojana
 sr.Jekić Ljilja

227-046

 

 dr.Ristić Goran
 sr.Sudar Maja

771-800

 

 

AMBULANTE DENTALNE MEDICINE

 dr.Granc Ksenija
 sr.Golubić Božica
772-660  

 

AMBULANTE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA

 TBN GINEKOLOGIJA
 sr.Cicak Ivana

772-357

 

 

OSTALE DJELATNOSTI

 PATRONAŽNA SLUŽBA  772-577  
 LABORATORIJ 772-280  
 RTG 772-356  

 

 

TIMOVI U PRIVATNOJ PRAKSI

 

AMBULANTE OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE

 TIM TELEFON ADRESA
 dr.Ladović Vučnik Jadranka

887-001

P.Preradovića, bb / Ivanska

 dr.Fawzi Samara

887-630

P.Preradovića, bb / Ivanska

 dr.Emić Gordana 

778-033

Štefanje, 94

 

AMBULANTE DENTALNE MEDICINE 

 TIM TELEFON ADRESA
 dr.Anić Zirdum Katarina 

772-662

Braće Radića, 12

 dr.Mužinić Darko 

771-111

Kralja Tomislava, 16

 dr.Silovski Marija 

772-655

Kralja Tomislava, 17

 dr.Kristek Zorić Ela

887-333

Petra Preradovića, 2 / Ivanska

 dr.Čmrlec Branka

778-006

Štefanje, 78 / Štefanje

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI

 

 TIM TELEFON ADRESA
 dr.Bacalja Vesna 

771-233

Kralja Tomislava, 16