DENTALNA MEDICINA

DENTALNA MEDICINA

BJELOVAR, Mihanovićeva 8
Čanađija Ljiljana dr.med.dent.
Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak –prije podne od 7,00-14,30 sati
utorak i četvrtak –poslije podne od 13,00-20,30 sati
Telefon 043/221 841

Sandra Mlatilik Babec dr.med.dent.
Radno vrijeme:
ponedjeljak i srijeda - poslije podne od 13,00-20,30 sati
utorak, četvrtak i petak –prije podne od 7,00-14,30 sati
Telefon 043/221 880

Ljubetić Damir dr.med.dent.
Radno vrijeme:
ponedjeljak i srijeda –poslije podne od 13,00-20,30 sati
utorak, četvrtak i petak –prije podne od 7,00-14,30 sati
Telefon 043/221 849

Podgorelec Ivan dr.med.dent.
Radno vrijeme:
ponedjeljak i srijeda –poslije podne od 13,00-20,30 sati
utorak, četvrtak i petak –prije podne od 7,00-14,30 sati
Telefon 043/214 801

 

BULINAC, Bulinac 84a
Hajdinjak Prihić Danijela dr.med.dent.
Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak –prije podne od 7,00-14,30 sati
utorak i četvrtak –poslije podne od 13,00-20,30 sati
Telefon 043/254 272

 

VELIKO TROJSTVO, Braće Radića 71
Grgić Nino dr.med.dent. /zamjena Silvio Vacek dr.med.dent./
Radno vrijeme:
ponedjeljak i četvrtak -poslije podne od 13,00-20,30 sati
utorak, srijeda i petak – prije podne od 7,00-14,30 sati
Telefon 043/885 071

 

ŠANDROVAC, Jarak 1
Herman Davorka dr.med.dent.
Radno vrijeme:
ponedjeljak –poslije podne od 13,00-20,30 sati
srijeda –prije podne od 7,00-14,30 sati
Telefon 043/874 201

 

ZRINSKI TOPOLOVAC, Zrinski Topolovac 277
Herman Davorka dr.med.dent.
utorak i četvrtak –prije podne od 7,00-14,30 sati
Telefon 043/877 073

 

ČAZMA, Kralja Tomislava 16
Granc Ksenija dr.med.dent.
Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak –prije podne od 7,00-14,30 sati
utorak i četvrtak –poslije podne od 13,00-20,30 sati
Telefon 043/772 660

 

DARUVAR, Petra Preradovića 7
Petrinec Bartoš Tajana dr.med.dent.
Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak –prije podne od 7,00-14,30 sati
utorak i četvrtak –poslije podne od 13,00-20,30 sati
Telefon 043/331 138

 

DEŽANOVAC, Dežanovac 308
Sudar Nikola dr.med.dent.
Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak –prije podne od 7,00-14,30 sati
utorak i srijeda –poslije podne od 13,00-20,30 sati
Telefon 043/381 190

 

SIRAČ, Stjepana Radića 120
Maja Urbanek dr.med.dent.
Radno vrijeme:
ponedjeljak i srijeda –poslije podne od 13,00-20,30 sati
utorak, četvrtak i petak –prije podne od 7,00-14,30 sati
Telefon 043/322 515

 

VELIKI GRĐEVAC, Kralja Tomislava 23
Martina Popović dr.med.dent. /zamjena Fric Mate dr.med.dent./
Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda –poslije podne od 13,00-20,30 sati
utorak, četvrtak i petak –prije podne od 7,00-14,30 sati
Telefon 043/461 019